V Krchlebích se podle neúplných a neověřených zpráv učí dětí již od roku 1782. Prvním místem, kde se vyučovalo byl domek č.p. 39. Do školy chodily děti ze Skrchleb, Všechlap, Čilce, Dvorů, Velelib a ze dvora Zdonína. Prvním dlouholetým učitelem byl Václav Fišer, vysloužený vojín. Škola nestačila pro tolik dětí (r. 1809 bylo jich 105) a chátrala rok od roku. Již r. 1831 čteme ve zprávě vikariátní, že podlaha ve škole bez prken, v ní jámy, strop podchycen a lavice rozlámány. Vrchnost loučenská odpírala patronát, nikdo stavěti nechtěl. Staří pamětníci vypravují, že kolem školy za deště bylo jezero a ze školy lezly děti děrami ve zdi „pod podvaly“. Teprve v r. 1840 počalo se učiti v najaté místnosti, nejprve v č.23, pak v č.5 a nová škola byla postavena r.1854 za patronátu městské rady nymburské (později 3. třída a byt řídícího učitele) nákladem 5 tisíc zlatých. Ač r. 1870 dostoupil počet dětí čísla 155, zůstala škola jednotřídní až do r. 1874. Ještě dvakráte byla přístavbou rozšířena (r. 1883 a 1887) a r. 1888 počalo se učit ve třech třídách. Od roku 1893 byla škola dvoutřídní. Školní budova byla postupně rozšiřována a dostavována. Ve školním roce 1906 - 1907 byl před školní budovou zřízen park. Později byl v přední části parčíku postaven pomník obětem I. a II. světové války.