Jsme bezbariérová dvoutřídní málotřídní základní škola 1.stupně sloučená do společného zařízení s MŠ.
Základní školu navštěvuje v tomto školním roce 30 žáků 1. až 5. ročníku, jednotřídní mateřskou školu navštěvuje 26 dětí. Děti se stravují ve školní jídelně, která je součástí zařízení. Školní jídelna prošla v roce 2012 celkovou rekonstrukcí včetně přístavby a byla nově vybavena moderním zařízením. Základní i mateřská kola je vybavena předpisovými výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Žáci mohou pracovat v počítačové  třídě s internetovým připojením na pěti počítačích. Třídy jsou vybaveny dataprojektory  s interaktivními tabulemi jako důležitou součástí dnešní moderní výuky. V létě 2015 došlo k zateplení celé budovy základní školy a bylo instalováno nové vytápění tepelnými čerpadly.