Přihlášení

Mateřské škole v Krchlebích předcházely žňové útulky, které byly otevírány vždy o hlavních prázdninách. První útulek byl založen v r. 1939 s 42 dětmi. Umístění útulků bylo střídavě v Kampeličce a ve škole. První útulek řídila sl. Kurková z Kladna, od r. 1940 do r. 1943 zde působily učitelky M. Komendová, M. Sobotková, A. Ottová a Vl. Tarantová. Od r. 1944 až do r. 1946 zde působí učitelka E. Karásková z Křince, M. Ladrová z Nymburka a pomocná síla M. Loblová z Krchleb.
Od září 1946 je zřízena ve třetí třídě národní školy mateřská škola s 24 dětmi, v r. 1961 byla přestěhována do původních prostor vývařovny JZD. Od listopadu 1964 i za pomoci rodičů začala adaptace budovy - výměna oken, podlah, přístavba umývárny a WC, rozšíření zahrady a její vybavení. Od r. 1964 bylo v mateřské kole otevřeno jeslové oddělení pro děti od 1 roku, o děti se staraly zdravotní sestry. Toto zařízení trvalo do konce roku 1986 a od 1.1.1987 byla místo toho otevřena další třída mateřské školy, avšak pro nízký počet dětí je od 1.9.1991 mateřská škola opět jednotřídní.
Od r. 1975 byla mateřská škola postupně vybavována novým nábytkem a v r. 1986 byla v celém zařízení instalována akumulační kamna. Do té doby byly všechny prostory vytápěny lokálně. Na jaře 1987 byla vyměněna veškerá podlahová krytina, okapy a v r. 1994 dostala budova novou střechu. Od r. 1995 používáme vodu z nové vrtané studny na školní zahradě. Prostory po bývalých jeslích jsou přebudovány na ordinaci praktického a dětského lékaře.
V měsíci červenci 1996 započaly na budově mateřské školy velké úpravy. Celá budova byla odizolována proti vlhkosti, v umývárně byly vyměněny obkladačky a zabudován sprchový kout. Ve všech místnostech byly vyměněny obklady stěn. V následujícím roce byla dokončena fasáda budovy, provedeny nátěry oken.
Současnost mateřské školy
V roce 2002 vznikl právní subjekt, došlo ke sloučení základní školy, mateřské školy a školní kuchyně s jídelnou.
Mateřská škola je nyní plně obsazena - 25 dětí. Navštěvují ji děti místní, ale i děti ze sousedních obcí Jizbice, Zavadilka.
Akce pořádané školičkou
•Návštěvy výstav, divadelních představení
•Divadelní představení v mateřské škole a základní škole
•Naučné pořady
•Koncerty
•Besídky pro veřejnost, rodiče
•Tvořivé dílny rodiče - děti
•Maškarní karneval
•Plavecký výcvik
•Výlety, exkurze
•Účast ve výtvarných soutěžích
•Sportovní hry, oslava Mezinárodního dne dětí a Dne země