Roční plán školní družiny – 2017/2018

 

V letošním roce je zařazena do ročního plánu družiny  celoroční hra „Cesta do tajemného města“. Pro každý měsíc je určen 1 dům s několika úkoly na dané téma. Děti po splnění úkolu získávají do své vlastně vyrobené „kouzelné peněženky“ bonusové razítka (také za dodržování domluvených pravidel). Po získání 30 razítek se stávají majiteli domu a získávají odměnu. Hra je dobrovolná a slouží jako motivace k naplnění volného času.

Dům soutěží – (soutěže pohybové, zábavné, pro rozvoj motoriky )

Dům myšlení – (úkoly pro posílení paměti, kvízy,,hádanky)

Dům kouzel – (naučit se kouzlo, poznat zázraky přírody, výrobek k svátku Halloween)

Dům přátelství- (dobrý skutek, vyrobit dáreček, vánoční přání)

Dům sportu – (cvičení na vytrvalost, obratnost, zacházení s míčem)

Dům fantazie – (nacvičení loutkového divadla, hry na rozvoj fantazie, kresba vlastního domu v budoucnosti)

Dům tvořivosti – (malování, stříhání lepení, šití, práce se stavebnicemi)

Dům umění – (modelování , koláže,recitace,druhy umění – kvízy, architektura )

Dům přírody – (poznávání stromů, rostlin, krajiny, pobyt venku)

Dům zpěvu, hudby – (zpívání při kytaře, hra s tancem, hudební nástroje- pantomima)

Kromě celoroční motivační hry se věnujeme v družině různým zájmovým činnostem:

-odpočinku a relaxaci ( čtení knih, časopisů, povídání si v komunikačním kruhu, volné hraní, kreslení,filmy, relaxační hudba

-tělovýchovným aktivitám ( pohybové hry v tělocvičně a na zahradě, hry s míčem,)

- přírodovědným a vlastivědným aktivitám (poznáváme přírodu během ročních období, povídáme si o rostlinách a živočiších, hrajeme různé hry týkající se přírody, povídáme si o koloběhu lidského života, o různých kulturách na naší planetě, zabýváme se ochranou přírody…)

-přípravě na vyučování ( luštíme křížovky, hlavolamy, hrajeme hry pro rozvoj logického myšlení, hrajeme si s tabulí, hrajeme vědomostní a didaktické hry)

- estetickým aktivitám ( pohybově taneční aktivitě, hudební činnosti dle ročních období, divadlo, dramatické ztvárnění, hry na procvičení 6 smyslů , péče o sebe, úklid, výzdoba školy a výlohy)

-výtvarným aktivitám (práce s různými druhy papíru, modelování, vystřihování lepení,šití,tvoření ze zažehlovacích korálků, tvoření z přírodnin ,skládání origami)

Výtvarná činnost je dětem umožněna také tak aby tvořily dle vlastní fantazie z materiálů, které mají k dispozici. Osvědčila se rovněž inspirativní nástěnka, na které je několik návrhů k tvoření.

Témata ke tvorbě čerpáme z ročních období, svátků, zvyků a také z tematických okruhů ŠVP.

- výroba z přírodních materiálů (sklizeň na poli, slunečnice, zdobené brambory ,zvířata  z kaštanů, z větviček, výroba strašáka v poli s použitím slámy, sena)

                               -malování dýní, duchů, strašidel

                               - kresba plánu cesty do školy

                               - výroba vlastního domu z krabiček

                               - portrét jednoho člena rodiny

                               - malování lidí různých kultur

                               - malujeme, čím bych chtěl být

                               - vyrábíme přáníčka k vánočním svátkům

                               - vyrábíme vánoční stromečky z různých materiálů

                               - vyrábíme ozdoby

                               -malujeme čerta, ,sv. Mikuláše, anděla různými technikami

                               -učíme se kreslit lidské obličeje a postavy v různém emočním rozpoložení

                               - malujeme jarní a velikonoční témata

                               - malujeme přírodní živly

                               - tvoříme různé koláže

                               -malujeme obrázky s letními tématy

K příležitostným činnostem jsou zařazeny družinové akce:

  • ·vánoční besídka
  • ·masopustní odpoledne
  • ·hledání velikonočního pokladu
  • ·upalování čarodějnic

Děti jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečném chování v družině ,v tělocvičně i na zahradě. Společně probíráme dodržování pravidel (např. neodcházíme sami z družiny, uklízíme po sobě, s věcmi zacházíme opatrně) a zásady hygienických návyků.

Dále s dětmi společně tvoříme pravidla „ vzájemného soužití“ ( starší mladším pomáhají, hrajeme fair play, neskáčeme do řeči apod.)

Družina je příležitostí k rozvoji sociálních schopností dítěte. Děti se zde učí vzájemné toleranci, vypořádávání se sami se sebou, kamarádství, učí se týmové spolupráci a jak využit smysluplně volný čas.